Thủ thuật bón phân cho cây khi đã hết giờ

Với thủ thuật này chỉ áp dụng với các bạn đang dùng điện thoại hỗ trợ bàn phim thôi nhé.
Chúng ta bắt đầu với thủ thuật:

- Đăng nhập và vào nông trại như bình thường khi gặp quá giờ mà không thể bón phân bạn hãy làm theo các bước
Bạn cần thu hoạch một ô ở đầu luống rồi đứng giữa 2 luống một bên là luống vừa thu hoạch, một bên là luống cần bón phân, tiếp đến các bạn nhìn về phía luông đã thu hoạch rồi cung lúc ấn phím ok và phím tiến về phía cây chưa thu hoạch, ấn chọn bón phân, cứ thế bạn sẽ bón được choc ả nông trại của mình, điều này chắc chắn rằng bạn sẽ mất mỗi luống một cây để làm thủ thuật.
Chúc các bạn may mắn!
>