Avatar cập nhật bảng giá nâng cấp Rương đồ và Rương nhà 2015

Avatarvn gửi đến cộng đồng Avatar Online bảng giá nâng cấp Rương Đồ và Rương Nhà Ở mới nhất 2015. Bạn nào đã nâng cấp Full đồ thì comment nick vào bên dưới cho anh em vào chiêm ngưỡng ^^


Bảng giá nâng cấp Rương Đồ

Cấp 2: 50.000 xu
Cấp 3: 100.000 xu
Cấp 4: 50 lượng
Cấp 5: 100 lượng
Cấp 6: 150 lượng
Cấp 7: 200 lượng và 20 điểm chuyên cần
Cấp 8: 250 lượng và 50 điểm chuyên cần

Bảng giá nâng cấp Nhà ở


Cấp 2: 100.000 xu
Cấp 3: 200.000 xu
Cấp 4: 500.000 xu
Cấp 5: 200 lượng
Cấp 6: 500 lượng
Cấp 7: 600 lựong + 700k xu
Cấp 8: 800 lựong + 1tr xu
Cấp 9: 1000 lượng
Cấp 10: 1500 lượng ( Full )

AVATAR ONLINE

>